Snegobran

20151212_141147Snegobran predstavlja zaštitu oluka tokom zimskog perioda. Kada sneg krene da se otapa, snegobran štiti oluk od krivljenja i kidanja. Postavljanje snegobrana se vrši kako ne bi došlo do naglog padanja cele količine snega na zemlju i kako bi zaštitili prolaznike od mogućih povreda. Snegobrani se raspoređuju po krovu tako, da na što većoj površini obuhvate što veću količinu snega na sebe i eleminišu kretanje snega. Samo dovoljan broj dobro raspoređenih snegobrana garantuje sprečavanje pojave lavine.

Postavljanje je jednostavno i brzo. Najlakše ih je postaviti u toku postavke crepa. Snegobrani se rade potpuno mašinski i ojačani su dubokim rebrima. Snegobrane izrađujemo ravne i 222 0,8, 1mm debljine. Mogu se plastificirati u određene boje.