Šelna

20160323_124056U zavisnosti od uslova korišćenja šelne se mogu praviti za specijalne, jedinstvene veličine. Šelne se izrađuju od pocinkovanog lima. Proces izrade je u potpunosti mehanizovan. Proizvode se za cevi od pocinkovanog i bakarnog lima dok se za oluke u boji naknadno plastificiraju u odgovarajuće boje pogodne za sopljnu upotrebu.

U ponudi su šelne ø80, ø100, ø120mm.