Krivina

20151212_140945Krivine za oluke se koriste pri montaži vertikalnog oluka, najčešće kao donji deo. Izrađuju se  pod uglom od 120° da bi voda imala određen pad zbog bržeg protoka i da bi se smanjilo zadržavanje lišća i prljavštvine. Krivine za oluke se izrađuju od pocinkovanog lima ili plastificiraju bojom za spoljnu upotrebu u RAL boji po želji kupca. Postupak izrade je mehanizovan tako da garantuje kvalitetan proizvod. Postoji u veličinama ø80, ø100, ø120mm.