Cinkovanje

Osnovna svrha cinkovanje je zaštita elemenata od korozije. Da bi se sprečila korozija, raspadanje materijala, odnosno trošenje metala pod određenim uslovima koristi se cinkovanje metala. Tretman hladnog cinkovanja se dobija potapanjem delova u kade za ispiranje i odmašćivanje, a potom u kade koje sadrže cinkove soli i cinkove anode koje se procesom elektrolize razgradjuju i nanose na metal. Prednost hladnog tretmana je to što omogućava da se cinkuju i vrlo tanki limovi a da se ne deformišu, ili limovi koji imaju otvore malih dimenzija bez rizika da se oni zatvore prilikom potapanja u rastvor.

Ovim postupkom dobija se visoko kvalitetna i postojana korozivna zaštita, a ujedno i dekorativna površina.